Informativni internet portal Rume | www.grad-ruma.net

Transkript razgovora sa direktorom JP 'Vodovod' u Rumi

Krajem aprila ove godine, sadašnji direktor JP "Vodovod" Mirko Stojčić obećao je da će od svoje plate vratiti otpremninu koja mu je protiv njegove volje isplaćena prošle godine. Pozvali smo direktora da ga pitamo da li je vratio deo otpremnine. Evo transkripta ovog razgovora.

Transkript razgovora sa direktorom JP 'Vodovod' u Rumi

Tomić: Gospodin Stojčić?

Stojčić: Ja sam, izvolite? Ko je?

Tomić: Nenad Tomić ovde, Informativni internet portal Rume.

Stojčić: Da?

Tomić: Interesuje nas, u sklopu Vaše izjave da ćete otpremninu od 650.000,00 dinara, a koja Vam je, po Vašim rečima, isplaćena protiv Vaše volje, vraćati celokupnom platom, da li ste vratili dosadašnje dve plate?

Stojčić: (zvuk spuštanja slušalice)

Tomić: Gospodine Stojčić? Mirko? Direktore?

Tomić: (u sebi: Puče veza, jebem ti i VIP i Telekom i sve...) (telefon zvoni...)

Stojčić: (zvuk spuštanja slušalice)

Tomić: (u sebi: mora da je Mirko na sastanku ili mu je pukla baterija. Probaću ponovo...) (telefon zvoni...)

Stojčić: (zvuk spuštanja slušalice)

Tomić: (posle sat vremena, u sebi: Sigurno je sastanak gotov, daj da probam ponovo, pa ne bi me Mirko ispalio, bio je tako ljubazan i fin pre stupanja na funkciju kada se upljuvao da dokaže da je nevin i smenjen kao žrtva političkih igrarija... A i Dragan Panić mi je pred svedocima rekao da će Mirko sve da vrati čim postane direktor...) (telefon zvoni...)

Stojčić: (zvuk spuštanja slušalice)

Tomić: (u sebi: Deda, deda, baš si krme...)


s8


twn Are you sure that you want to switch to desktop version?