Informativni internet portal Rume | www.grad-ruma.net

Slučaj lažne lične karte premijerovog brata

Povodom izjava zamenika direktora Poreske uprave Marka Marinkovića, kao građanin ove zemlje, hteo bih da ukažem na par nelogičnosti i postavim pitanja nadležnim službama.

Slučaj lažne lične karte premijerovog brata
Foto: TANJUG

TANJUG preneo izjave iz emisije "Teška reč" sa TV Pinka: Zamenik direktora Poreske uprave Marko Marinković izjavio da su pre nekoliko godina određena lica, koristeći lažnu ličnu kartu otvorila "fantomsku firmu" na ime Andreja Vučića i da je još 2010. utvrđeno da brat aktuelnog premijera sa tim nema nikakve veze. Prema njegovim rečima, sektor Poreske policije je u vezi sa tom firmom i tim slučajem, "u decembru 2010, u vreme vlasti DS, pozvala Andreja Vučića, koji je tada kao građanin dao izjavu da sa tom firmom nije povezan".

"Nakon toga, operativnim aktivnostima, sprovedenom istragom i proverom poslovanja firme, utvrđeno je da je navedena firma osnovana lažnom ličnom kartom. Na osnovu poređenja sa pravom ličnom kartom Andreja Vučića, ustanovljeno je da je u pitanju falsifikat", kazao je Marinković.

Firma je registrovana u Agenciji za privredne registre (APR), a služila je kao "protočni bojler" za druge firme odakle je izvlačen novac za nelegalnu privrednu aktivnost, naveo je zamenik direktora Poreske uprave. Poreska policija je nekoliko meseci kasnije, u februaru 2011, sačinila službenu belešku da se ta firma "zbog falsifikata ne može dovesti u vezu sa Andrejem Vučićem, jer je osnovana posredstvom lažne lične karte", rekao je Marinković.

Slučaj lažne lične karte premijerovog brata
APR

Gospodine Marinkoviću i ostali zvanični organi naše zemlje:

- Ako ste još 2010. utvrdili da je lična karta kojom je osnovana fantomska firma lažna, zašto taj podatak stoji još uvek upisan u APR-u gde se podaci ažuriraju svake godine?

- Da li mislite da nečije davanje izjave samo po sebi dovoljno dokazuje predmetnu činjenicu?

- Ako je još 2011. utvrđeno da je firma "fantomska" i da služi kao "protočni bojler" za nelegalnu privrednu aktivnost zar ne bi trebalo istu ugasiti, obrisati iz registra, zatvoriti, a ne da, kao u ovom slučaju, bude još uvek aktivna sa lažnim podacima? I to u zvaničnoj državnoj agenciji, iste one države koja je već  utvrdila da se radi o falsifikovanom osnivanju i nelegalnim aktivnostima!

Samo toliko!
twn Are you sure that you want to switch to desktop version?