Informativni internet portal Rume | www.grad-ruma.net

Pravno NN lice, adresa nepoznata


Shodno interesovanjima naših čitalaca, a i redakcije portala, u martu 2013. godine tražili smo od Opštinske uprave, tačnije od Odeljenja za stambeno komunalne poslove, spisak svih poslovnih prostora koji su u vlasništvu Opštine Ruma ili su joj dati na korišćenje, kao i spisak poslovnih prostora koji su dati u zakup sa svim generalijama lica, odnosno zakupaca, sa kojima je zaključen ugovor o zakupu.


Pravno NN lice, adresa nepoznata

Odgovor smo dobili u zakonskom roku u vidu odštampanog spiska poslovnih prostora kojima raspolaže Opština Ruma uz jedan sasvim neobičan detalj. Naime, radi se o drugom delu zahteva, odnosno odgovoru koji je sačinio Predsednik komisije za stambenu politiku i raspodelu stanova, načelnik Odeljenja za urbanizam, Luka Zagorac. Odgovor prenosimo u celini: „Što se tiče vašeg zahteva za dostavljanje generalija svih pravnih i fizičkih lica zakupaca sa kojima je zaključen ugovor o zakupu smatramo da bi time povredili pravo na privatnost lica na koje se tražena informacija odnosi u smislu čl. 14 Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja RS. Takođe Vas obaveštavamo da nismo u mogućnosti da Vam dostavimo kopije navedenih dokumenata iz razloga što se radi o obimnoj dokumentaciji koja sadrži podatke koji bi povredili pravo na privatnost lica na koje se tražena informacija odnosi.“

Dakle, ako uzmemo u obzir da se poslovni prostori izdaju u svrhu poslovanja, dolazimo do činjenice da će takav prostor zakupiti fizičko lice radi obavljanja nekakve poslovne delatnosti. To fizičko lice je u obavezi da svoju poslovnu delatnost prijavi u Agenciji za privredne registre, odnosno da registruje svoju firmu. Samim tim činom podaci o poslovnoj delatnosti pravnog lica, kao i svi ostali podaci o vlasničkom udelu, pravnim zastupnicima, adresi, kao i ostalim generalijama su javni, dostupni svima preko sajta Agencije. Iz tog razloga ne vidimo nikakvu smetnju, ni pravnu, niti moralnu, da nam se ti podaci dostave ili u ovoj opštini postoje firme, trgovinske radnje, preduzetnici čiji su vlasnici NN lica?! Sa druge strane, postavlja se pitanje stručnosti i kompetentnosti kadra koji vodi našu opštinu, jer su ovakvi propusti mogući samo u slučaju neznanja ili nedovoljne informisanosti. Pitamo se na koji način se odlučuje u mnogo komplikovanijim slučajevima od ovog?


s8
twn Are you sure that you want to switch to desktop version?