Informativni internet portal Rume | www.grad-ruma.net

Sedela sam za mašinom, šila sam...

Sistematizovana radna mesta u Turističkoj organizaciji opštine Ruma:

1.    Direktor (izvršilaca: komada 1, slovima: komada jedan)
2.    Saradnik za razvoj i marketing (izvršilaca: komada 1, slovima: komada jedan)
3.    Poslovni sekretar (izvršilaca: komada 1, slovima: komada jedan)
4.    Administrativni radnik – računovođa (izvršilaca: komada 1, slovima: komada jedan)
5.    Realizator turističkog programa (izvršilaca: komada 1, slovima: komada jedan)
6.    Saradnik za odnose sa javnošću (izvršilaca: komada 1, slovima: komada jedan)
7.    Čuvar zaštićenog područja (izvršilaca: komada 2, slovima: komada dva)
8.    Stručni saradnik za životnu sredinu (izvršilaca: komada 1, slovima: komada jedan)
9.    Referent turizma (izvršilaca: komada 2, slovima: komada dva)
10.    Pomoćnik direktora (izvršilaca: komada 1, slovima: komada jedan)
11.    Turistički tehničar (izvršilaca: komada 2, slovima: komada dva)
12.    Ekolog – Saradnik za pravne aspekte životne sredine i hidrobiologije (izvršilaca: komada 1, slovima: komada jedan)
13.    Zamenik direktora (izvršilaca: komada 1, slovima: komada jedan)

Sedela sam za mašinom, šila sam...

U zbiru 16 kom. (slovima: šesnaest komada), ali zbir nije konačan, postoji tendencija rasta.

Ovaj spisak sastavljen je hronološki, kako su se nova radna mesta (čitaj: izmišljena radna mesta za partijske poslušnike) sistematizovala, tako smo ih dodavali po redosledu. Takođe, ovaj spisak možda ne igleda dugačak, ali kada se uzme u obzir prostorija u kojoj se organizacija nalazi, shvatićete da su sardine komotnije poređane u konzervama.

Dakle, imamo referente turizma i turističke tehničare. Neko bi možda pomislio da je to isto, ali kod nas nije. Imamo zamenika direktora i za tim radnim mesto se pojavila potreba tek nakon potrebe za pomoćnikom, što je veoma zanimljivo uzimajući u obzir „težinu“ radnog mesta. Obim posla i nezadrživi rast potencijala u Rumi iziskivali su potrebu za novim radnim mestima.

Ekolog –saradnik za pravne aspekte životne sredine i hidrobiologije jedne bare nadomak Šapca, i dva čuvara za koje postoji osnovana sumnja da uopšte i ne dolaze na „posao“, ili bar jedan od njih.

Mesto administrativnog radnika – računovođe stvoreno je da u budućoj „rekonstrukciji“ postane dva radna mesta, jer ko zna koliko još mladih ljudi ima partijsku knjižicu i 3, 5 ili 7 hiljada evra na računu u banci.

Od svih radnih mesta, kao i svih programa koje ti ljudi realizuju, realno bi bilo da cela ta organizacija ima zaposlena 4 (slovima: četiri) radnika i da stvarno radi na unapređenju turističkog potencijala Rume, a ne da isušuje i navodnjava nekakve bare i organizuje manifestacije koje su već same po sebi organizovane ili se organizuju u saradnji svih mogućih institucija, samo ih svojataju kada zatreba.

Direktor koji zna da radi svoj posao i tri realizatora turističkog programa sa diplomama turističkih i srodnih fakulteta bi bili sasvim dovoljni ovolikom gradu, sa ovolikim, pa i većim potencijalom. Takve radnike TOOR trenutno i ima, ali na stranu taj trud i zalaganje, kada oči bodu ostalih dvanaestoro koji ni sami ne znaju šta tamo rade, a plaćamo ih iz budžeta, debelo ih plaćamo.

I za kraj, nagradno pitanje – na kom od navedenih radnih mesta radi „krojačica“?s8


twn Are you sure that you want to switch to desktop version?