Informativni internet portal Rume | www.grad-ruma.net

Nemačka postigla novi rekord u proizvodnji energije iz solarnih sistema

Prema izveštaju kompanije SMA Solar Tehnology, Nemačka je postavila novi rekord u proizvodnji električne energije iz solarnih sistema.

Nemačka postigla novi rekord u proizvodnji energije iz solarnih sistema

Ukupan proizvodni kapacitet porastao je sa impresivnih 23.4GW koliko je izmereno u junu, na 23.9GW koliko je izmereno pre dva dana. Podaci su zabeleženi zahvaljujući hiljadama SMA sistema koji su postavljeni širom Nemačke. Ovaj rekord je nastao zahvaljujući 1.4 miliona postavljenih solarnih sistema, uz oko 8.5 miliona stanovnika koji žive u zgradama koje za proizvodnju električne energije imaju instalirane solarne sisteme.

Nemačka je već neko vreme vodeća država po pitanju iskorišćenja sunčeve energije, iako joj se Bugarska i Češka polako približavaju po broju instaliranih solarnih sistema.

Novi rekord pokazuje kako se uz jednostavnu i snažnu politiku i stimulaciju podsticajnih tarifa za instaliranje solarnih sistema za privatna domaćinstva i firme, mogu proizvesti impresivne količine čiste energije.

Prema izveštaju kompanije SMA Solar Tehnology, Nemačka je postavila novi rekord u proizvodnji električne energije iz solarnih sistema.

Ukupan proizvodni kapacitet porastao je sa impresivnih 23.4GW koliko je izmereno u junu, na 23.9GW koliko je izmereno pre dva dana. Podaci su zabeleženi zahvaljujući hiljadama SMA sistema koji su postavljeni širom Nemačke. Ovaj rekord je nastao zahvaljujući 1.4 miliona postavljenih solarnih sistema, uz oko 8.5 miliona stanovnika koji žive u zgradama koje za proizvodnju električne energije imaju instalirane solarne sisteme.

Nemačka je već neko vreme vodeća država po pitanju iskorišćenja sunčeve energije, iako joj se Bugarska i Češka polako približavaju po broju instaliranih solarnih sistema.

Novi rekord pokazuje kako se uz jednostavnu i snažnu politiku i stimulaciju podsticajnih tarifa za instaliranje solarnih sistema za privatna domaćinstva i firme, mogu proizvesti impresivne količine čiste energije.

twn Are you sure that you want to switch to desktop version?