Informativni internet portal Rume | www.grad-ruma.net

Francuzi će graditi vetropark u blizini Kikinde

Početkom sledeće godine trebala bi da počne izgradnja vetroparka u opštini Kikinda, na parceli koja se graniči sa Bašaidom, Banatskom Topolom i Tordom.

Francuzi će graditi vetropark u blizini Kikinde

Pre pola godine su se predstavnici Ministarstva za energetiku obratili načelniku Severnobanatskog upravnog okruga Vladimiru Iliću da pomogne potencijalnom investitoru iz Francuske koji je voljan da ulaže u izgradnju vetroparka.

“Reč je o francuskom investicionom fondu koji je registrovao firmu-ćerku podružnicu u Beogradu. Firma se bavi investiranjem u oblasti energetike. Njihovi zahtevi bili su da im pronađemo parcelu od 600 - 700 hektara sa što manje vlasnika, jer je njihov cilj da izgrade 24 turbine vetroturbine. Predstavnicima francuske firme pomogli smo da stupe u kontakt sa gospodinom Ćorićem iz Bašaida  koji poseduje traženu parcelu”, kaže Ilić.

Vrednost investicije je 63 miliona evra, a ulagači su već obezbedili bankarsku garanciju za ovaj posao.

"Opština Kikinda je vrlo efikasno odreagovala  i donela odluku o pristupanju i izradi Plana detaljne regulacije. Ovaj dokument, koji je usvojen na skupštinskom zasedanju, neophodan je jer je važno da se planski predvidi korišćenje parcele za proizvodnju električne energije iz vetra. Reč je o visokoj tehnologiji  koja ne podrazumeva veliki broj zaposlenih, ali bi u Evropskoj uniji bili prepoznati kao region koji koristi obnovljive izvore energije za proizvodnju električne."

Kako je rekao Vladimir Ilić, investitor iz Francuske i dobro reagovanje lokalne samouprave na sve zahteve potencijalnog investitora imalo je odjeka kod najveće elektro kompanije Francuske.

“Predstavnici elektro kompanije su Ministarstvu energetike predstavili  ideju da u Nakovu kod Kikinde izgrade dve elektrane u kojima bi bila korišćena geotermalna energija. To praktično znači da bi se električna energija proizvodila uz pomoć geotermalne iz velikih dubina", rekao je on.

Za ovaj posao najpre je potrebno izraditi studiju izvodljivosti za šta će biti konsultovan Rudarsko-geološki fakultet.

twn Are you sure that you want to switch to desktop version?