Informativni internet portal Rume | www.grad-ruma.net

Američka firma tuži Srbiju zbog solarnog parka

Američka firma Sekjurum ekviti partners saopštila je da je raskinula sporazum s Vladom Srbije o izgradnji solarnog parka i da će na međunarodnoj arbitraži tražiti odštetu od 160 miliona evra.

Američka firma tuži Srbiju zbog solarnog parka

U saopštenju se ističe da Srbija nije ispunila obaveze iz sporazuma kojim je bilo predviđeno da se obezbedi 3.000 hektara terena za izgradnju solarne elektrane snage 1.000 megavata.

Najavljeno je da će spor za naknadu štete firmi biti pokrenut pred Međunarodnom arbitražom u Londonu.

Ugovor o izgradnji solarnog parka u Srbiji, najvećeg u Evropi, potpisan je u oktobru 2012. godine, kada je najavljeno da će u tu investiciju biti uloženo 1,75 milijardi evra.Predstavnici Ministarstva enegetike Srbije tvrdili su da su za izgradnju solarnog parka ponuđene parcele ukupne površine 30.000 hektara, deset puta više nego što je traženo, ali da Sekjurum ekviti partners ne odgovara nijedna ponuđena lokacija.

Pomoćnik ministra energetike Dejan Trifunović rekao je da Srbija sigurno ne može da izgubi eventualni sudski spor i neće platiti nikakvu odštetu.

On takođe tvrdi da bi jedino, ako se gleda suština sporazma o tom projektu zaključenom u oktobru prošle godine, Vlada Srbije mogla osnovano da tuži "Sekurum ekviti partners", jer se ta kompanija nije držala obaveza preuzetih ugovorom.

Trifunović, međutim, kaže da u ugovoru o tom poslu, koji je Vlada Srbije potpisala sa pomenutom kompanijom u oktobru prošle godine, nema odredbi koje bi obavezivale našu stranu da plaća bilo kakve penale ili odštetu.

Uostalom, dodao je Trifunović, država je izvršila svoje obaveze prema "Sekurum ekvitiju" i ponudila ne 3.000 hektara za gradnju solarnog parka, koliko je tražila ta kompanija, već 10 puta veću površinu, posredstvom Uprave za zemljište Ministarstva poljoprivrede.
twn Are you sure that you want to switch to desktop version?