Informativni internet portal Rume | www.grad-ruma.net

Novi zakon: Smeće će se bacati u šest vrsta kontejnera

ZAGREB - Plastika, papir, ostaci hrane, staklo, baterije, lekovi kojima je prošao rok trajanja ili, pak, zauljena tkanina ili karton ne bacaju se u kantu za smeće, obično smeštene negde u kuhinji. Sve se sortira i iznosi. Po gradu su postavljeni posebni kontejneri za svaku vrstu otpada. Upotrebljene baterije vraćaju se u prodavnice, gde su postavljene kutije za tu svrhu, piše Jutarnji list.

Novi zakon: Smeće će se bacati u šest vrsta kontejnera

Lekovi čiji je rok trajanja istekao odnose se u apoteku. Tako još od 1987. sa smećem postupaju Austrijanci, koji recikliraju i kompostiraju 70 posto otpada, pri čemu su u evropskom vrhu. Savesni i disciplinovani Nemci ovih dana zahtevaju od vlasti da im se postave kontejneri za - četkice za zube!? Ne znaju da li da ih bace u sivu vreću za ostali otpad ili u žutu za plastiku.U Hrvatskoj je 23. jula stupio na snagu Zakon o gospodarenju otpadom. Cilj mu je da se do 2018. sva smetlišta zatvore. Do 2015. svaki će grad i opština morati uvesti strogu selekciju otpada, ali će ga morati razvrstavati i sami građani, preduzeća i javne ustanove. U nekim se delovima zemlje kontejneri već počinju postavljati.

"U nizu pravilnika za svaku kategoriju otpada, koji su u izradi, detaljno će se propisati kako se postupa s pojedinom kategorijom otpada i ponudiće se modeli postupanja među kojima će jedinice lokalne samouprave odabrati njima finansijski i operativno najprihvatljiviji.

Što pre će sami morati odlučiti hoće li ostaviti obične kante za sav otpad i odvoziti ga kamionima do trake za razvrstavanje ili postaviti kontejnere za svaku kategoriju otpada.

Na primer, gradić na ostrvu u kojem tokom dva turistička meseca ima nekoliko puta više stanovnika nego u ostatku godine, nema iste potrebe kao grad Zagreb", kažu u hrvatskom Ministarstvu zaštite okoliša.
twn Are you sure that you want to switch to desktop version?