Informativni internet portal Rume | www.grad-ruma.net

Obavezna kontrola i praćenje emisije štetnih gasova iz fabrika do 2015. godine

Srbija bi do 2015. godine trebalo da sprovede mere koje se tiču praćenja i kontrole emisije gasova sa efektom staklene bašte iz industrijskih postrojenja, rečeno je juče na skupu o Sistemu trgovine emisijama Evropske unije.

Obavezna kontrola i praćenje emisije štetnih gasova iz fabrika do 2015. godine

Kroz taj projekat, koji će trajati dve godine, treba da bude utvrđeno koliko će Srbija morati novca da uloži u ispunjenje tih obaveza, kojom dinamikom će to biti urađeno i koji će sve industrijski objekti biti obuhvaćeni, rečeno je na skupu u Privrednoj komori Srbije (PKS).

“U Srbiji, prema preliminarnim procenama, postoji oko 130 industrijskih objekata koji će biti obuhvaćeni Sistemom trgovine emisijama EU”, rekao je zamenik šefa Delegacije Evropske unije u Srbiji Oskar Benedikt.

On je ukazao da će u okviru tvining projekta "Uspostavljanje sistema za monitoring, izveštavanje i verifikaciju neophodnog za uspešnu implementaciju Sistema trgovine emisijama EU", članice Unije Srbiji pružiti pomoć kako bi svoje zakonodavstvo i administrativne procedure prilagodila pravilima EU.

On je podsetio da se EU obavezala da do 2020. godine smanji emisiju štetnih gasova za 20% uz istovremeno povećanje energetske efikasnosti i povećanja udela obnovljivih izvora energije u ukupnoj potrošnji energije.

Pomoćnik ministra energetike Dejan Trifunović ukazao je da će taj projekat koji se sprovodi sa EU, doprineti ne samo harmonizaciji srpskog zakonodavstva sa EU, već i će i pomoći kompanijama da dobiju podsticaje za ulaganja u tehnologije za praćenje emisije gasova sa efektom staklene bašte.

Francuski ambasador u Beogradu Fransoa-Gzavije Denio (Francois-Xavier Deniau) rekao je da će ovaj tvining projekat pomoći Srbiji da u svoje nacionalno zakonodavstvo integriše propise EU koji se tiču borbe protiv klimatskih promena. Ti propisi će se, kako je rekao, odnositi i na termoelektrane, cementare, ciglane, toplane i druge industrijske objekte.

“Primena tih mera je jedan od uslova koje treba ispuniti u okviru pregovora sa EU o poglavlju 27, u vezi sa zaštitom životne sredine u Srbiji”, dodao je Denio.

Nemačka treba da pomogne Srbiji u oblasti harmonizacije zakonodavstva koje se odnosi na tu oblast, Austrija će preneti svoja iskustva iz oblasti primene odgovarajućih metodologija, a Francuska u pripremi sistema nadzora i kontrole emisije štetnih gasova iz industrijskih postrojenja.


s8

_______________________________________________________
PROČITAJTE I:
twn Are you sure that you want to switch to desktop version?