Informativni internet portal Rume | www.grad-ruma.net

Zašto se mačke uporno trljaju o noge vlasnika?

Svaka mačka ima karakterističan miris koji se razlikuje od mirisa ostalih mačaka, isto kao što i svaki čovek, pas i bilo koji kućni ljubimac ima lični, karakterističan miris.

Zašto se mačke uporno trljaju o noge vlasnika?


Prvo što mačka uradi kad se neko od članova domaćinstva vrati kući jeste da se celim telom, a naročito obrazima, trlja oko njegovih nogu. Trlja se povremeno i o nameštaj (noge od stola, ivice niskih stočića...), o sve osobe iz svog okruženja i o ostale kućne ljubimce, ako nije jedina. Čini to zato što preko mirisa stiče bitna saznanja o svemu što je okružuje, ostavlja obaveštenja o sebi i obeležava teritoriju. Dok se trlja, gotovo uvek veoma glasno prede, pišu Novosti.

Takvo mačje ponašanje povezano je sa činjenicom da na raznim mestima na njenom licu i telu postoje žlezde koje luče feromone, materije koje imaju miris. Trljajući se, mačka ostavlja te mirise na osobama i stvarima. Svaka mačka ima svoj, karakterističan miris koji se razlikuje od mirisa ostalih mačaka, isto kao što i svaki čovek, pas i bilo koji kućni ljubimac ima llični, karakterističan miris. Ti mirisi se u zajedničkom domu mešaju i stvaraju grupni miris koji je, takođe, jedinstven i karakterističan samo za tu grupu.

Najčešće nismo u stanju ni da osetimo, a još manje da prepoznamo pojedinačni miris životinja i grupni miris karakterističan za celu grupu koja živi zajedno, ali su za mačku, koja ima veoma osetljivo čulo mirisa, te dragocene informacije koje joj stavljaju do znanja ko i šta pripada njenom neposrednom okruženju.

Kad se trlja o nas i o predmete, mačka iznova potvrđuje šta je deo njenog okruženja, pošto je njen miris, izmešan sa mirisima ostalih članova domaćinstva, sredstvo prepoznavanja. Kako bi se mačka osigurala, onima koji žive u njenom okruženju i pripadaju zajednici, neprestano ostavlja svoje mirise i njuši mirise koje oni nose. Kad mačka počne da se trlja i mazi oko nas, najčešće joj uzvraćamo.

Mazimo je i trljamo, izmenjujući na taj način mirise sa njom, doprinoseći tome da svi oni koji pripadaju određenoj grupi nose na sebi „oznaku“ grupe u vidu mirisa. Ako želite da povećate zadovoljstvo koje mačka oseća dok se trlja o vas, možete da se sagnete i omogućite da vam se trlja o lice. To je jedan od pogodnih načina da ostvarite istinsku i dragocenu komunikaciju sa svojom ljubimicom.

Događa se ponekad da se mačka trlja o vaše noge pomalo opsesivno i preterano, a ne na prijateljski način, kao što inače čini. Takvo trljanje javlja se najčešće kad se neposredno pre toga dogodilo nešto što je kod mačke izazvalo nezadovoljstvo ili osećanje frustriranosti. Može se, na primer, dogoditi da nije izdejstvovala da dobije dodatnu porciju omiljene hrane, iako je žalosno mjaukala i gledala vas neodoljivo, što je značilo: „Daj mi još malo toga“. Zna da ne treba i ne sme da vas ogrebe, pa svoju potrebu za agresivnošću zamenjuje time što se uporno trlja o vas ili o neki predmet koji joj je u blizini.

To ponašanje je slično, na primer, ljutitom šetanju tamo-amo kod ljudi, kad se zbog nečega osete uskraćenim. U situacijama kad se mačka trlja o vas i o predmete iz tih razloga i to čini dugo i uporno, najbolje je da je na neki način oslobodite osećanja frustriranosti, nečim je zabavite, ali ne popustite odmah pred njenim zahtevima i željama. Možete, na primer, preusmeriti negativnu energiju koja se nakupila u vašoj ljubimici na taj način što ćete joj ponuditi da se igra sa vama. Možete joj i na neki drugi način preusmeriti pažnju, a tek posle toga joj eventualno dajte dodatnu porciju hrane koju je tražila i zbog koje se takvo trljanje javilo.


s8

twn Are you sure that you want to switch to desktop version?