Informativni internet portal Rume | www.grad-ruma.net

Optužnica za RBV drugi put na doradi

Optužnica protiv biznismena Dušana Borovice, vlasnika firme „Borovica“ iz Rume, Željka Jovovića, vlasnika novosadskog „Unihemkoma“, i četvoro bivših službenika Razvojne banke Vojvodine (RBV), osumnjičenih u vezi s pojedinim kreditima odobrenim navedenim kompanijama, vraćena je na dopunu istrage, saznaje „Dnevnik”.

Optužnica za RVB drugi put na doradi
Dušan Borovica

Najnovijom odlukom Apelacionog suda u Beogradu drugi put zaredom je ukinuto rešenje Specijalnog suda o potvrđivanju te optužnice koju je Tužilaštvo za organizovani kriminal podiglo u februaru ove godine. Apelacioni sud je u toku ovog meseca, prilikom odlučivanja o žalbama odbrane na prvostepeno rešenje o potvrđivanju te optužnice, utvrdio da je „doneto uz bitnu povredu odredaba krivičnog postupka“.   

“Kako se navodi u obrazloženju odluke Apelacionog suda, u prvostepenom rešenju i dalje postoje nejasnoće, koje su takvog karaktera da onemogućavaju prelazak tog postupka u narednu fazu. Te nejasnoće su, po shvatanju drugostepenog suda, direktno posledica nejasnoća u optužnici koje nisu adekvatno otklonjene u postupku kontrole optužnog akta”,kaže za „Dnevnik“ portparolka Apelacionog suda Mirjana Piljić.

Apelacioni sud ističe da je „neophodno, ne samo proveriti da li je optužnica pravilno formalno sastavljena već i da li je jasno i dovoljno određeno šta se svakom okrivljenom stavlja na teret, pa i da li celokupno optuženje ispunjava zahtev logičke usklađenosti“. Osim toga, po oceni Apelacionog suda, „nužno je proveriti i da li su dokazi koji su ponuđeni od tužioca u pogledu svih elemenata krivičnog dela dovoljni da opravdaju iznošenje stvari na glavni pretres gde će biti suprotstavljeni dokazima i argumentima odbrane“.

“Po oceni apelacionog veća, prvostepni sud ponovo nije otklonio manjkavosti koje proizlaze iz samog optužnog akta, što je direktno prouzrokovalo manjkavosti u rešenju kojim je takva optužnica potvrđena, navodi se u obrazloženju sudske odluke”, kaže Mirjana Piljić.  

Optužnicom su, osim Borovice i Jovovića, obuhvaćeni: bivša predsednice IO RBV-a Biljana Jovanović, koja je na tu funkciju izabrana u julu 2010. godine, zatim Goran Kostić, koji je na istu funkciju izabran posle njenog odlaska početkom oktobra 2012, kao i bivši članovi Kreditnog odbora Jelena Kokelj Protić i Slobodan Bajin, nekadašnji direktor Sektora za poslovanje s privredom. Svi su osumnjičeni za krivično delo zloupotrebe odgovornog lica.

Po tezi optužbe, „sporne“ su okolnosti pod kojima su od jula 2010. do oktobra 2012. godine firmama iz poslovnih sistema „Borovica“ i „Unihemkom“ odobreni pojedini krediti i bankarske garancije jer „nisu data adekvatna sredstva obezbeđenja vraćanja“. Odbrana negira optužbe i tvrdi da se postupalo po zakonu i propisima bankarskog poslovanja uz poštovanje postojećih procedura.  

Razvojna banka Vojvodine nastala je sredinom 2009. godine dokapitalizacijom nekadašnje Metals banke, a u stečaj je otišla  8. aprila prošle godine, dok je deo njene imovine kao i klijente preuzela Banka Poštanska štedionica.


s8


twn Are you sure that you want to switch to desktop version?