Informativni internet portal Rume | www.grad-ruma.net

Još jedan pokušaj prodaje imovine konfekcije 'Kluz-Srem' iz Rume

Konfekcija "Kluz-Srem" AD u stečaju je već više puta neuspešno pokušavala da proda svoju imovinu. Procenjena vrednost te imovine iznosi 198.931.118 dinara, a obuhvata zgrade, magacine, radionice i jednu garsonjeru.

Još jedan pokušaj prodaje imovine konfekcije 'Kluz-Srem' iz Rume

Rok za dostavljanje ponuda Agenciji za privatizaciju je 15 april 2015. godine u 12 sati, a javno otvaranje će se obaviti istog dana sa početkom u 12.15 časova.

Krajem januara, predsednik opštine Ruma Slađan Mančić izjavio je da je jedan investitor iz Turske zainteresovan za ovo preduzeće.s8

twn Are you sure that you want to switch to desktop version?