Informativni internet portal Rume | www.grad-ruma.net

Masovno ubijanje napuštenih pasa u Rumi još nema epilog

Udruženje Link plus iz Beograda podnelo je danas dopunu disciplinske prijave protiv doktora veterinarske medicine iz Rume koji po sklopljenom ugovoru sa Javnim preduzećem „Komunalac“ lišava života napuštene pse. U konkursnoj dokumentaciji navedeno je da se u 2015. godini planira ubijanje 800 od 1000 uhvaćenih napuštenih pasa.

Masovno ubijanje napuštenih pasa u Rumi još nema epilog

Disciplinska prijava podneta je 24.11.2014. godine o čemu je Informativni internet portal Rume prvi pisao, a sada se udruženje obratilo predsedniku Veterinarske komore Srbije dr Radošu Railiću jer je ovlašćen da po prijavi pokrene disciplinski postupak protiv doktora veterinarske medicine koji su prekršili Kodeks veterinarsko-medicinske etike.

Veterinarska komora Srbije odugovlači sa pokretanjem disciplinskog postupka

Prema informacijama kojima raspolažemo, disciplinski postupak još uvek nije pokrenut, a nejasno je zašto, s obzirom da smo uz prijavu predali dokaze koji potvrđuju sve navode u prijavi, navodi se u saopštenju udruženja Link plus.

"Smatramo da je odugovlačenje Veterinarske komore Srbije i izbegavanje Etičkog komiteta da izriče disciplinske mere loša praksa koja mora da se menja, kako bi se veterinarska struka obavljala u zakonskim okvirima i unapređivala, naročito kad je reč o veterinarskoj medicini u prihvatilištima koja je vrlo specifična."

"Država koja ima problem napuštenih životinja morala bi već da ima i specijalističke studije na fakultetima veterinarske medicine, kako bi osposobila stručnjake koji bi na adekvatan način zbrinjavali napuštene kućne ljubimce."

"Nažalost, mi se još uvek vrtimo u jednom istom krugu kao i pre deset godina kada je usvajanjem Zakona o veterinarstvu stupila na snagu odredba koja obavezuje lokalne samouprave da zbrinjavaju napuštene životinje, umesto da se ugledamo na države koje imaju specijaliste koji se bave napuštenim životinjama, pa čak i udruženja veterinara koji rade u prihvatilištima."

Inače nakon podnošenja prijave protiv Opštinske uprave opštine Ruma, izmenjena je opštinska Odluka o držanju domaćih životinja i kućnih ljubimaca, a priprema se i Program kontrole i smanjenja brojnosti napuštenih pasa i mačaka koji je opština bila u obavezi da usvoji još pre nekoliko godina.

Zabuna je nastala i u vezi sa Programom kontrole jer se odluka poziva na Program, citiramo: "U Odluci o izmeni i dopuni Odluke o držanju domaćih životinja se navodi da će se ukoliko uhvaćenom psu ili mački najduže u roku od 30 dana od dana smeštaja u prihvatilištu ne pronađe vlasnik, odnosno ako se ne zbrine na drugi način, JP "Komunalac" Ruma dužno da postupa u skladu sa Programom kontrole i smanjenja populacije napuštenih pasa i mačaka." Problem nastaje donošenjem ove odluke u skladu sa Programom koji ne postoji još uvek. Opštinsko veće će tek pripremiti i usvojiti ovaj važan dokument, ali je nepoznato kako se unapred pozivaju na njega.s8

twn Are you sure that you want to switch to desktop version?