Informativni internet portal Rume | www.grad-ruma.net

MOK spreman da primi Kosovo u svoje članstvo

Članovi Međunarodnog olimpijskog komiteta (MOK) spremni su da prime Kosovo u punopravno članstvo u toj organizaciji, saopštio je Olimpijski komitet Srbije (OKS).

MOK spreman da primi Kosovo u svoje članstvo

MOK je Olimpijskom komitetu Srbije poslao obaveštenje o zvanično podnetoj inicijativi Kosova za prijem u punopravno članstvo u MOK, navodi se u današnjem saopštenju OKS.

"Imamo informaciju da su članovi MOK spremni da ovoga puta daju podršku ovoj inicijativi, iako smo u saradnji sa nadležnim državnim institucijama, u više navrata insistirali da su takve aktivnosti neprihvatljive", piše u saopštenju.

U saopštenju se ističe da bi "takav prijem predstavljao izuzetak koji se nije dogodio u skorijoj istoriji, obzirom da u tom periodu ni jedan nacionalni olimpijski komitet nije primljen u članstvo MOK, a da prethodno ta zemlja nije primljena u članstvo Ujedinjenih nacija".

OKS je naveo da su svi nadležni organi u Srbiji blagovremeno obavešteni o pokušajima Kosova da putem različitih kanala dođe do članstva u MOK, koji traju pune četiri godine, a koje je OKS uspešno zaustavljao.


s8

twn Are you sure that you want to switch to desktop version?