Informativni internet portal Rume | www.grad-ruma.net

Stara Pazova: Moguća zaraza zbog leševa životinja

Republičkoj veterinarskoj inspekciji podneta je prijava protiv JKP Čistoća u Staroj Pazovi, uz zahtev za zabranu obavljanja delatnosti skupljanja sporednih proizvoda životinjskog porekla i hvatanja napuštenih kućnih ljubimaca do ispunjenja svih uslova propisanih Zakonom o veterinarstvu i drugim propisima.

Stara Pazova: Moguća zaraza zbog leševa životinja
Foto: Udruženje Trag, Stara Pazova

Udruženje Link plus iz Beograda upozorilo je da postoji osnovana sumnja da u objektu JKP Čistoća u Staroj Pazovi nisu preduzete mere radi sprečavanja širenja zaraznih bolesti životinja, jer se sa sporednim proizvodima životinjskog porekla (leševima životinja) ne postupa u skladu sa zakonom, čime je ugroženo javno zdravlje.

Postoje jasne zakonske procedure postupanja sa animalnim otpadom, a na fotografijama koje su im dostavili građani vide se leševi domaćih životinja razbacani po dvorištu objekta javnog preduzeća u Staroj Pazovi.

Na fotografijama koje su snimljene dana 17.1.2015. godine u Reciklažnom dvorištu, odnosno objektu JKP Čistoća Stara Pazova vide se sporedni proizvodi životinjskog porekla (leševi domaćih životinja - materijal Kategorije 1) bačeni na tlo, pored kontejnera za PET ambalažu u kojem je zatvoren pas, dok se u neposrednoj blizini nalazi drugi pas koji oko vrata ima sajlu za hvatanje pasa. U unutrašnjosti objekta JKP Čistoća nalaze se drugi psi u kontejneru za PET ambalažu.

Prekršeni su Zakon o veterinarstvu, Zakon o dobrobiti životinja, Pravilnik o načinu razvrstavanja i postupanja sa sporednim proizvodima životinjskog porekla, veterinarsko-sanitarnim uslovima za izgradnju objekata za sakupljanje, preradu i uništavanje sporednih proizvoda životinjskog porekla, načinu sprovođenja službene kontrole i samokontrole, kao i uslovima za stočna groblja i jame grobnice i Pravilnik o uslovima koje moraju da ispunjavaju prihvatilišta i pansioni za životinje.s8

twn Are you sure that you want to switch to desktop version?