Informativni internet portal Rume | www.grad-ruma.net

Kako ljudi koriste Fejsbuk kad su loše volje?

Znate li kako većina ljudi pokušava da savlada loše raspoloženje na Fejsbuku? Tako što traže prijatelje koji su lošije raspoloženi, pokazala je nova studija.

Kako ljudi koriste Fejsbuk kad su loše volje?

"Većina nas traži pozitivu na stranicama društvenih mreža", kaže koautor studije dr Bendžamin Džonson, docent na Univerzitetu u Amsterdamu. "Ali, ako se osećate ranjivo, vi ćete na Fejsbuku tražiti ljude koji su imali loš dan ili koji nisu toliko dobri u pozitivnom predstavljanju samih sebe, samo da biste se vi bolje osećali"".

Za potrebe studije, istraživači su rekli 168 studenata da su na testu prošli "strašno" ili "odlično" (bez obzira na to koliko su studenti zapravo bili uspešni na testu) kako bi te studente stavili u dobro ili loše raspoloženje.

Tada su studenti zamoljeni da proverite lažnu stranicu za društveno umrežavanje SocialLink.

Studentima su pokazane razne profilne stranice na ovoj društvenoj mreži, a one su  dizajnirane da bi ljudi na profilima izgledali atraktivno ili neatraktivno (naznačeno na profilu simobolom srca) te uspešno ili neuspešno (naznačeno sa znakom dolara).

"Dakle, jedina prava razlika između profila bili su rejtinzi uspeha u karijeri i atraktivnosti, a to je bilo označeno znakovima dolara i srca", objasnio je Džonson.

Što su istraživači pronašli? Studenti su proveli najviše vremena na profilima ljudi koji su ocenjeni kao uspešni i privlačni.

Ali, kada su istraživači uporedili studente koji su stavljeni u loše raspoloženje s onima koji su bili dobro raspoloženi, utvrdili su da su loše raspoloženi studenti proveli više vremena na profilima manje atraktivnih i manje uspešnih ljudi.

Istraživanje je objavljeno u online izdanju poslednjeg broja naučnog časopisa Computers in Human Behavior.


s8


twn Are you sure that you want to switch to desktop version?