Informativni internet portal Rume | www.grad-ruma.net

Država 'poziva' na organizovani kriminal sa subvencijama

Višemilionski iznosi oduzeti su od države dodelom poljoprivrednih subvencija, a niko do sada nije odgovarao.

Država 'poziva' na organizovani kriminal sa subvencijama

Sudski procesi su spori i neefikasni, a mediji nezainteresovani da ih isprate do kraja. Pokrajina ima gotovo savršen sistem dodele i kontrole subvencija, dok je država sa slabim sistemom i te kako podložna krađama.

Prema rečima predsednika Udruženja poljoprivrednika Rume i autora portala subvencije.rs Uglješe Trkulje, postoji četiri vrste subvencija. Prva vrsta su premije, novčani iznos koji se isplaćuju za isporučene poljoprivredne proizvode. Druga vrsta su podsticaji za poljoprivrednu proizvodnju, tj. novčani iznosi koji se isplaćuju za po jedinici mere za useve ili višegodišnje zasade. Postoje i regresi, novac koji se isplaćuje za kupljenu količinu nekog inputa (poput dizel goriva, đubriva, osiguranja), a poslednja vrsta subvencije je subvencija kamate na poljoprivredne kredite, što u Srbiji postala redovna praksa pre četiri godine.

Postupak dodele subvencija zavisi od vrste subvencija. Postoje osnovni podsticaji, gde je poljoprivrednik u obavezi samo da ispuni jedan određeni zahtev i preda ga Upravi za trezor, bez ikakvog pravdanja i dodatnih obaveza. Kada su u pitanju regresi, poljoprivrednici su u obavezi da, osim zahteva, predaju i fiskalne račune, kao dokaz da su određeni materijal zaista i nabavili.

Slična procedura praktikuje se i kada se podižu višegodišnji zasadi, ali je procedura malo komplikovanija. Ovaj način subvencionisanja je jedan od kompleksnijih, a samim tim je zainteresovanim stranama teže da se upliću u bilo kakve prevare. Ovaj vid subvencionisanja je specifičan i po tome što su iznosi koji se dodeljuju i do dva miliona dinara po korisniku. Kada je reč o kreditnoj podršci, situacija je najčistija. Može se reći da tu nema malverzacija, jer se čitav proces obavlja preko 13 komercijalnih banaka sa kojima Ministarstvo poljoprivrede ima potpisan ugovor. Poljoprivredniku je svejedno koju banku će da odabere, jer su kamate fiksne i kreću se od četiri do šest odsto.

Postoje dva vida kontrole - kontrola koju vrši Ministarstvo poljoprivrede za svoje subvencije, kao i kontrola Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, koji kontroliše subvencije koje sam dodeljuje. Ova dva sistema se dijametralno razlikuju, jer Pokrajina koristi GPS sistem, a država ne - jednostavna procedura omogućava poljoprivrednicima da na brojne i lake načine prevare sistem i uzmu milione dinara namenjenih subvencijama, budući da je i budžet veći. Država ne kontroliše posede pomoću GPS-a, kao što to čini pokrajina, već se inspekcijski pregledi vrše na osnovu zapisnika, koje pravi inspektor na terenu.

Uglješa Trkulja ističe da, uzimajući u obzir laku podmitljivost naših inspektora, prevare ne predstavljaju veći problem za malo organizovaniju ekipu učesnika, kakva je bila ekipa u prevari Poljoprivrednog preduzeća Erdevik.

"Južno od Vojvodine je situacija sa kontrolom dodele subvencija jednostavnija, a samim tim je prostor za prevaru otvoreniji. Kontrola se i dalje vrši samo pomoću zapisnika inspektora, a znamo da papir trpi svašta. Ako se uzme u obzir da su subvencije za višegodišnje zasade, kakvi su bili u Erdeviku, i do dva miliona dinara, takve prevare treba dobro isplanirati jer je uključen ogroman broj aktera i iz samog ministarstva. Ovaj slučaj je otkriven. Pravo pitanje je - koliko ima takvih krađa koje nisu otkrivene?", pita Trkulja.s8

twn Are you sure that you want to switch to desktop version?