Informativni internet portal Rume | www.grad-ruma.net

Izložba u Arhivu Vojvodine

Povodom 165 godina od osnivanja Vojvodstva Srbije i Tamiškog Banata, Arhiv Vojvodine upriličio je istoimenu dokumentarnu postavku, koja je danas otvorena u toj instituciji.

Izložba u Arhivu Vojvodine

Himna "Bože pravde" čije reči je napisao Jovan Đorđević na muziku Davorina Jenka, samo je jedan deo postavke pod nazivom "Vojvodstvo Srbije i Tamiški Banat", koju čine 153 eksponata od kojih je većina prvi put prikazana pred javnošću.

Relevantni statistički podaci, zvanična dokumenta, fotografije, periodične publikacije podeljeni su u 10 celina od kojih je široj i naučnoj javnosti najmanje poznata građevinarstvo.

Uz postavku objavljen je i katalog koji predstavlja svojevrsnu monografiju s obzirom na to da je reč o temi koja je zanemarena u naučno-istraživačkom radu.

Odabrani dokumenti postavke odnose se na osnivanje vojvodstva, pravno-politički sistem, ali i borbu za autonomiju. Među eksponatima su i slike uticajnih ličnosti iz javnog života, a kartografski panoi daju potpuniju sliku kako je Vojvodstvo Srba i Tamiški Banat izgledao u periodu od 1849. do 1861. godine.


s8


twn Are you sure that you want to switch to desktop version?