Informativni internet portal Rume | www.grad-ruma.net

Pokrajina nije uključena u proces privatizacije

Pokrajinski socijalno – ekonomski savet (PSES) izrazio je danas nezadovoljstvo što u proces privatizacije preduzeća na teritoriji Vojvodine, koja je krenula po novom Zakonu o privatizaciji, nisu uključene i o njemu informisane relevantne institucije u pokrajini.

Pokrajina nije uključena u proces privatizacije

Pokrajinski sekretar za privredu Miroslav Vasin, koji je član Saveta, rekao je da ni Pokrajinska vlada, ni sindikati i Unija poslodavaca u Vojvodini, nisu zadovoljni što ih niko ne konsultuje u tom procesu.

Vasin je napomenuo da je pre dva dana dobio poziv iz kabineta ministra privrede da se organizuje zajednički sastanak, na kojem će se razgovarati o ovim temama, a na sastanku će zatražiti da se, ukoliko saradnja bude uspostavljena, budu uključeni i sindikati i Unija poslodavaca.

Savet je na sednici uobličio svoje stavove među kojima je i zahtev da ovaj proces bude transparentan, čime se podrazumeva transparentnost u sprovođenju svih faza privatizacije, podataka o potencijalnim investitorima i donošenje konačnih odluka o modelima privatizacije za svako preduzeće.

Savet traži da pre donošenja konačne odluke o modelima privatizacije za svako preduzeće u Vojvodini, bude zatraženo mišljenje Unije poslodavaca Vojvodine i reprezentativnih sindikata u Pokrajini, koje neće biti obavezujuće, i da se tek nakon toga na nivou Agencije za privatizaciju i Republike donose odluke.

Potpredsednik Unije poslodavaca Vojvodine Slavko Novaković rekao je da se u evidenciji Agenciji za privatizaciju nalazi 502 preduzeća koja su ponuđena za privatizaciju, a od toga je u Vojvodini 126, koja zapošljavaju 11.018 lica. Rok za završetak  privatizacije je 31. decembar 2015. godine, a ukupno zaduženje svih preduzeća je 4,5 milijarde evra.

“Zato želimo da se čuje naš glas, jer je jako malo bilo učešsća institucija u procesu donošenja Zakona. Nema boljih sagovornika u ovom procesu od poslodavaca i sindikata radnika. Treba uključiti ove sagovornike u procese”, istakao je Novaković.

Sekretar veća Saveza samostalnih sindikata Tomislav Stajić, rekao je da je transparentnost potrebna jer će se time obezbediti da svako preduzeće po zakonu dobije model koji joj najviše odgovara.

On je dodao da sindikat nije zadovoljan što se privatizacija radi po ovakvom novom zakonu, jer je on sličan modelu iz 2001. godine, i podsetio na probleme kod sprovođanja prve privatizacije, ali je dodao da sindikati podržavaju da se ovaj porces konačno završi.

Predsednica pokajinskog odbora sindikata Nezavisnost Eržebet Tot Batori upozorila je da se privatizacija može negativno odraziti na medije u Vojvodini, pogotovo na one koji imaju programe na manjinskim jezicima.

“Ko će obezbediti novac za funkcionisanje ovih medija? Neke garancije su date, ali nije naglašeno na koji način će se oni finansirati, što će načiniti ogroman pritisak na plate. mediji će biti dovedeni do lakog i tihog odumiranja, zato se mora pažljivo rukovoditi ovom oblasti”, kzala je Tot Batori.

Pokrajinsko – ekonomski savet je regionalno telo u kojem rade tri partnera i to Pokrajinska vlada, sindikati i poslodavci, stavovi koje je PSES danas izneo biće dostavljeni Vladi Srbije, Ministarstvu privrede, Agenciji za privatizaciju i Socijalno – ekonomskom savetu Srbije.


s8


twn Are you sure that you want to switch to desktop version?