Informativni internet portal Rume | www.grad-ruma.net

Klinički centar u 2013. isplatio više 438,3 miliona dinara

Klinički centar Srbije (KCS) je u 2013. godini po raznim osnovama isplatio najmanje 438,3 miliona dinara suprotno zakonima i drugim propisima, objavila je Državna revizorska institucija (DRI).

Klinički centar u 2013. isplatio više 438,3 miliona dinara

Kako se navodi u izveštaju DRI, Klinički centar je na kraju prošle godine ima 202 radnika više nego što je maksimalno dozvoljeno Kadrovskim planom tog centra.

Državni revizor je utvrdio da je KCS kod 183 zaposlenih za zarade ispatio 28,8 miliona dinara više, zaključivanjem ugovora o radu kojim su im dodeljeni viši koeficijenti.

Ta bolnica je, kako se navodi, isplatila za dodatak na platu 82,56 miliona dinara više, tako što je, u periodu januar - novembar, obračunavan i isplaćivan minuli rad po stopi od 0,5 odsto od osnovne plate, umesto u propisanoj stopi od 0,4 odsto.

U 2013. je isplaćeno 1,9 miliona dinara za naknade za rad u Etičkom odboru, što nije pripisano Zakonom o platama u državnim organima i javnim službama, kao i podzakonskim aktima donetim na osnovu njega.

Prema izveštaju DRI, KCS je preuzeo obaveze i isplatio najmanje 124,58 miliona dinara bez odgovarajućeg postupka javne nabavke i bez poštovanja zakonskih procedura u postupcima javnih nabavki.s8

twn Are you sure that you want to switch to desktop version?