Informativni internet portal Rume | www.grad-ruma.net

Za silovatelje kazne preblage zbog pogrešnog zakona

Srbija zbog sporosti Ministarstva pravde još nema definiciju silovanja, praćenja i uznemiravanja usklađenu sa EU, niti su zaštićene žrtve i njihova prava.

Za silovatelje kazne preblage zbog pogrešnog zakona

Parlament je pre godinu dana, 31. oktobra ratifikovao Konvenciju Saveta Evrope, što je bio osnov za Ministarstvo da uskladi odredbe koje su već mogle da budu na razmatranju pred Skupštinom.

Primera radi, danas u Srbiji napastvovane žene ne uspevaju da dokažu da su silovane i gube pred sudovima s obrazloženjem da nisu pružale otpor. Njihovi navodi da su od straha bile paralisane nije dovoljan. Izmenama bi se omogućilo kažnjavanje napasnika, ne samo kada upotrebe silu, već je silovanje svaki čin koji je izvršen bez saglasnosti druge osobe.

Na pitanje zašto odredbe Krivičnog zakona nisu do sada usklađene, u Ministarstvu pravde navode da je razlog u procesu pregovora sa EU, izveštaju Evropske komisije i procesu skrininga koji još nije okončan u svim poglavljima.

"Uzimajući u obzir Akcioni plan za pregovore o poglavlju 23, navedene izmene biće sprovedene krajem 2015. i početkom 2016. godine, što se čini uz saglasnost Evropske komisije - navode u Ministarstvu. Međutim, stručnjaci tvrde da stvari ne stoje tako. Pravnica Vanja Macanović iz Autonomnog ženskog centra kaže za Blic da za izmene KZ nije potrebna vrsta saglasnosti koju navodi Ministarstvo.

"Za izmene krivičnih zakona u skladu s Konvencijom Saveta Evrope nije potrebna nikakva saglasnost Evropske komisije, niti je potrebno da se čeka sa izveštajima o skriningu za ostala poglavlja", poručuje Macanović. Ona dodaje da je najavljeni termin za izmene "veoma daleko".

Iako političari kažu "nasilje nad ženama je najozbiljniji oblik kršenja ljudskih prava", to ostaje uglavnom na porukama. Neverovatno je da u Srbiji ne postoji ni jedinstvena administrativna evidencija o nasilju prema ženama i nasilju u porodici.


s8


twn Are you sure that you want to switch to desktop version?