Informativni internet portal Rume | www.grad-ruma.net

Lezi lebe da te jedem

Kad se u Srbiji svako pita za sve.

Lezi lebe da te jedem

"Onaj ko je radno sposoban, a prima socijalnu pomoć, radiće za socijalnu pomoć i radiće ono što je u skladu sa njegovim znanjem, fizičkom spremom... i to će određivati Centar za socijalni rad", rekao je Vulin.


s8


twn Are you sure that you want to switch to desktop version?