Informativni internet portal Rume | www.grad-ruma.net

Verujem, ne verujem

Gluvo je doba, svi su zaspali...

Verujem, ne verujem

"Čekajte sa optimizmom 2015, a posebno 2016. godinu. Bićemo veoma uspešna zemlja", Aleksandar Vučić, premijer Srbije, u Jameni kod Šida, „Šta radite, bre?“ RTS-a


s8


twn Are you sure that you want to switch to desktop version?