Informativni internet portal Rume | www.grad-ruma.net

Može biti samo jedan!

There can be only one!!!

Može biti samo jedan!

„Ja sam mislio da svoju karijeru okončam ovim mandatom, a ako ja mislim da nema boljeg, onda ne verujem da na sledećim izborima može da bude boljeg od mene", dovoljno je samo da kažemo Tomislav Nikolić.


s8


twn Are you sure that you want to switch to desktop version?